Eurooppalainen vammaiskortti (European Disability Card)

Euroopan komission aloitteesta useat Euroopan maat toimivat yhteistyössä perustaakseen yleiseurooppalaisen vammaiskortin. Kortin tavoitteena on edistää vammaisten ihmisten matkustamista Euroopassa. Kortti on tarkoitettu käytettäväksi vapaa-ajan, kulttuurin, urheilun, julkisen liikenteen ja turismin alueilla. Sosiaalietuuksia korttiin ei liitetä. Eri maissa kortti tulee kulttuurieroista johtuen toimimaan hieman eri tavoin. Idea kuitenkin on se, että kussakin maassa kortti tarjoaa saman etuuden kaikille kortinhaltijoille riippumatta tämän kansallisuudesta. Yhteistyössä ovat tällä hetkellä mukana Belgia, Italia, Kypros, Malta, Viro, Suomi, Slovenia ja Romania. Muiden EU-maiden on mahdollista liittyä mukaan joukkoon myös myöhemmin.

Korttihanke etenee Suomessa hyvin.  EU-hankkeen vastuutahona Suomen päässä toimii Kehitysvammaisten Palvelusäätiö. Mukana yhteistyössä ovat STM, Kela, Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry, Aivoliitto ry, Invalidiliitto ry, Kehitysvammaisten Uudenmaan Tukipiiri, Kuuloliitto ry, Kuurojen liitto ry ja Kynnys ry Vammaisfoorumin kanssa. Hankerahoituksen varmistuttua hanke pääsi käynnistymään  2016 alkuvuodesta.

Nykytilanne Euroopassa ja Suomessa

Monessa Euroopan maassa on käytössä kansallinen kortti, jonka avulla henkilö voi todentaa vammaisuutensa ja jolla kortin haltija saa erilaisia etuja matkustaessaan julkisilla liikennevälineillä tai vieraillessaan mm. kulttuurilaitoksissa. 

Suomessa valtakunnallinen, vammaisuuden todistava kortti on Suomessa on tällä hetkellä tarjolla vain näkövammaisille ja kuulonäkövammaisille. Näkövammaisten Keskusliiton näkövammaiskortin voi saada näkövammainen, jonka näkövammasta aiheutuva haitta-aste on vähintään 50%. Haitta-aste on todistettava lääkärintodistuksella. Näkövammaiskortilla on mahdollista saada etuja ja alennuksia palvelun tarjoajasta riippuen. Esimerkiksi jotkut teatterit, museot, huvipuistot ja uimahallit myöntävät alennuksia näkövammaiselle kävijälle tai hänen saattajalleen. Lisäksi Suomen kuurosokeat ry:n jäsenillä on mahdollisuus saada yhdistyksen myöntämä kortti. Lisäksi käytössä on myös kirjava joukko erilaisia kortteja ja todistuksia avustajan tarpeesta eri paikkakunnilla, erilaisille vammaisryhmille ja erilaisiin tarkoituksiin. Moni palveluntarjoaja tarjoaa vammaisen henkilön avustajalle ilmaisen sisäänpääsyn, mutta käytännöt vaihtelevat ja tilanne on sekava. Joissakin paikoissa vammaisuus todennetaan pyörätuolin tai näkövammaiskortin avulla, näiden puuttuessa vammaisuus todennetaan selityksillä. Jotkut tahot vaativat esitettäväksi lääkärintodistusta. Lisätietoa Suomen erilaisista korteista löydät JaatisWikistä.

Suomalainen työryhmä halusi Internet-kyselyn avulla selvittää, onko suomalaisilla tarvetta vammaisuuden todistavalle kortille. Kysely toteutettiin marraskuussa 2013, vastauksia saatiin 652 kappaletta. Tulosten mukaan 95% (n=620) vastaajista kokee, että kortille on tarvetta. Tutustu kyselyn tuloksiin tästä.

Vammaiskortti Suomeen yhteistyössä EU:n kanssa

EU:n työryhmä (Project Working Group; PWG) on perustettu EU:n Disability High Level Groupin (DHLG) aloitteesta. Työryhmässä on edustus jokaisesta EU-maasta, joka haluaa liittyä mukaan projektiin, Euroopan Vammaisfoorumista (EDF) ja Euroopan komissiosta. Ryhmää organisoi Euroopan komissio. Suomea PWG:ssa on edustanut Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry. EU-hankkeen käynnistymisen myötä edustus siirtyy Kehitysvammaisten Palvelusäätiölle.

Lisätietoja: 

Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry

Miina Weckroth

email: miina.weckroth(at) jaatinen.info

puh: 041 5383032

www.jaatinen.info

 

European Disability Forumin tiedote korttihankkeesta: 

http://www.edf-feph.org/Page_Generale.asp?DocID=13855&thebloc=34320

 

 

 

Jaatinen ry, vammaisperheiden monitoimikeskus
Käyntiosoite: Vellikellonpolku 1, 00410 Helsinki.
Postiosoite: Parivaljakontie 6, 00410 Helsinki.

Email
akseli(at)jaatinen.info

Puhelin
toimistoon 09-4771002
kahvihuoneeseen 09-4771003

jaatinen.info
jaatiswiki.wikispaces.net