Kirjoittajan arkistot: Katja

Lausunto Helsingin kaupungin omaishoidon tuen uusien kriteereiden ehdotuksesta

Helsingin kaupunki pyysi järjestöjä lausumaan uusien omaishoidon kriteerien ehdotuksesta.

Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry:n hallitus vastasi kysymyksiin näin:

Kysymys 1. Onko kriteereissä huomioitu kuulemistilaisuudessa esille tulleet asiat?

Vastaus: Lasten pisteytykseen: Tässä muodossa pisteytyksellä ilmeisesti pyritään selvittämään kaikkien erilaisten lasten erityispiirteitä. Se ei tälläkään kysymyspatteristolla ole mahdollista. Useammassa kohdassa pisteytyksen aste etenee epäloogisesti, mikä johtunee kriteeristön oletuksesta siitä, että jokaisella lapsella olisi kaikki mahdolliset haasteet psyykkisestä fyysiseen. Esimerkiksi kohdassa 2. Sosiaalinen selviytyminen: 3 ja 4 pisteen kriteereissä mainitut käyttäytymisen oireet eivät ole ainoita syitä siihen, miksi lapsi tarvitsee apua sosiaaliseen selviytymiseensä. Huomiotta jäävät esimerkiksi ne lapset, jotka eivät ole aggressiivisia, mutta taitojen puuttumisen vuoksi tarvitsevat paljon toisen ihmisen apua sosiaaliseen kanssakäymiseensä.

Onko omaishoidon pisteytyksellä ylipäänsä tarpeellista selvittää tarkasti lapsen erityispiirteet? Omaishoidon tuki myönnetään omaishoitajalle tämän lapselle antaman hoidon vaativuuden ja sitovuuden perusteella.

Selvittämistä vaativa asia ei siis ole lapsen erityispiirre vaan erityispiirteestä johtuvan omaishoitajan antaman avun määrä, laatu ja sitovuus.

Kysymys 2. Pystytäänkö kriteereillä erottelemaan selkeästi hoitoisuusryhmät toisistaan?

Vastaus: Ehdotetuilla kriteereillä pyritään selvittämään lapsen erityispiirteitä, mikä ei ole hyvä lähtökohta omaishoidon pisteytykselle. Pisteytyksen tulee sen sijaan kartoittaa omaishoitajan antaman avun määrää, laatua ja sitovuutta.

Näkökulma tulee siis olla omaishoitajan antamassa hoidossa, tuessa, ohjauksessa, niiden määrässä ja sitovuudessa.

Kysymys 3. Huomioidaanko kriteereissä omaishoitajan antaman hoidon vaativuus ja sitovuus?

Vastaus: Omaishoitajan antaman hoidon vaativuus ja sitovuus ovat juuri ne asiat, joiden perusteella omaishoidon tuki tulee myöntää. Tilanne tulee selvittää omaishoitajan näkökulmasta. Lapsen avun tarve tulee selvittää paitsi perustarpeissa, myös kaikilla muilla lapsen elämän osa-alueilla. Esimerkiksi ”sosiaalisen selviytymisen” kannalta ei ole merkitystä sillä, mitkä ovat lapsen sosiaalisten taitojen puutteet, vaan sillä, miten paljon lapsi tarvitsee omaishoitajansa apua.

Kysymys 4. Huomioidaanko kriteereissä riittävästi hoidettavan psyykkisestä sairaudesta johtuva huolenpidon, ohjauksen ja valvonnan tarve?

Viittaamme vastauksiin kohdassa 1, 2 ja 3.

Kysymys 5.                     Onko lasten hoitoisuuden pisteytysrajat kohdallaan?

Vastaus: Tähän kysymykseen on mahdollista vastata, kun pisteytys on muokattu mittaamaan tilannetta omaishoitajat näkökulmasta siten, että pisteytys mittaa omaishoitajan antaman avun

MITÄ ONNI ON

Onko onni sitä, ettei ihmiset elämässämme koskaan väisty viereltämme.

Onko onni sitä, ettemme koskaan kohtaa surua.

Sitä ettei vastaan tule mäkiä tai vuoria.

Vai onko onni sitä, että kohtaamamme ihmiset jättävät meihin jäljen, opettavat meille itsestämme, vahvistavat uskoamme ja kasvattavat rakkauttamme.

Sitä että surusta kasvaa vahvuus,

Sitä että vuorelta näkee kauas, pilven reunalle asti.

Olipa se kuinka väliaikaista ja ohikiitävää, voimme vain kiittää, että saimme hetken kulkea rinnakkain, käsi kädessä.

Laitoin linkin perheen yhteen suosikki kappaleeseen, Johanna Kurkelan: Ainutlaatuinen. ❤

https://youtu.be/cDXwxcPqBVM

Lemmyn muistolle. ❤

Hänen äitinsä toivoi vain, että Lemmyn tarinaa kerrotaan.

http://terkuinninni.blogspot.fi/2017/09/lemmy-elaa-aina-muistoissamme.html?m=1

Nina Lappalainen