Tuleeko oikeasti säästöä, kun laadusta tingitään? Puheterapeuttien kannanotto

Kela haluaa valita vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta toteuttavat terapeutit 80% hinnan ja 20% laadun perusteella. Toteutuvatko silloin kuntoutuksen tavoitteet? Saako kuntoutettava sellaista kuntoutusta kuin tarvitsee? Toteuttaako Kela lakisääteistä tehtäväänsä järjestää tavoitteellista kuntoutusta? Kansanviisauden mukaan köyhällä ei ole varaa ostaa halpaa. Tuleeko oikeasti säästöä, kun laadusta tingitään?

”Hyvä Kelan päätöksistä ja kuntoutuslinjauksista vastaava taho,

Puheterapian palveluntuottajat ovat toimijoita, jotka mahdollistavat Kelan suoriutumisen lainsäätäjien sille asettamasta velvoitteesta, vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Kuluneen sopimuskauden aikana sekä etenkin nyt alkaneen, tuoreen kilpailutuksen ehtojen myötä Kela on kuitenkin heikentänyt yhteistyökäytäntöjä ja kuntoutuksen laadukkaan toteutumisen edellytyksiä siinä määrin, että me palveluntuottajat koimme tarvetta listata huolenaiheemme.

-  KELAan toimitettuja potilastietolain piiriin kuuluvia asiakirjoja (esim. kuntoutuspalautteet) häviää tuoreen skannauskäytännön myötä runsaasti, vaikka ne olisi tuotu asiointipisteessä sijaitsevaan postilaatikkoon. Asiakirjojen toistuva katoaminen tuottaa runsaasti ylimääräistä työtä niin Kelan virkailijoille kuin meille palveluntuottajillekin sekä viivästyttää kuntoutusasiakkaiden hakemusten käsittelyä ja vaarantaa potilastietosuojan.
-  Palveluntuottajien kuntoutuslaskujen käsittelyajoissa on suuria eroja ja maksuajat ovat pidentyneet merkittävästi. Jopa Kelan tavoitteekseen määrittämän 30 päivän maksuajan ylityksiä tapahtuu usein. Laskujen käsittelyvaiheesta tai siitä, onko lasku tullut perille ei ole enää mahdollista saada tietoa. Tämä aiheuttaa merkittävää epävarmuutta yrittäjänä toimiville palveluntuottajille ja heikentää osaltaaan mahdollisuuttamme tuottaa laadukasta kuntoutusta.
-  Kuntoutuspäätösten käsittelyajat ovat pidentyneet kohtuuttomasti ja niissä on aiempaa useammin oikaisua vaativia virheitä (henkilövirheet, virheelliset kertamäärät tai lääkärin laatimasta kuntoutussuunnitelmasta merkittävästi poikkeavat kertamäärät).
-  Nyt käynnistynyt kilpailutus polkee hyvän kuntoutuskäytännön periaatteita asettamalla hinnan ja laadun suhteeksi 80/20 %.

Aikaisemmin hyväksi koettu, yhteistyössä kuntoutusta kehittämään pyrkinyt ja laatukriteerejä painottava linja on näkemyksemme mukaan häviämässä. Haluamme muistuttaa, että vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaiden kuntouttaminen on prosessinomaista työskentelyä, jonka keskiössä tulee olla kuntoutuva asiakas, tämän toimintakyvyn kehittyminen sekä ympäristön ohjaus. Kuntoutussuunnitelman tekevät kokeneet ja ammattitaitoiset lasten- ja aikuisneurologian ja foniatrian alojen ammattilaiset. He osaavat laatia oikea-aikaisen, määrällisesti riittävän ja oikein kohdistetun kuntoutussuunnitelman, jonka noudattaminen on tehokkainta ja lopulta myös kustannustehokkainta.

Laatu näkyy hinnassa. Me palveluntuottajat olemme jatkuvasti kehittäneet ammattitaitoamme kouluttautumalla omakustanteisesti hyvän laadun takaamiseksi (ajan- ja oireenmukaiset, hyväksi havaitut menetelmät) ja varmistaaksemme KELAn edellytysten toteutumisen (mm. GAS-koulutus). Tätä Kelan nykyisen hinta/laatu-linjauksen toteutuminen tulee hankaloittamaan merkittävästi.

Kelan Aalto-yliopistolla teettämän selvityksen mukaan kuntoutujan kannustaminen edullisemman terapeutin vaihtoon toisi säästöjä. Emme pidä sitä todennäköisenä, sillä terapia on prosessi, joka tavoitteellisena ja tuloksellisena toteutuakseen vaatii läheisen, luottamuksellisen suhteen kuntoutujaan ja tämän lähiympäristöön. Luottamus syntyy vähitellen ja terapeuttia vaihdettaessa tämä prosessi alkaa jälleen alusta. Terapeutin tiheä vaihtuminen laskee siis suoraan terapian kustannustehokkuutta.

Laadukas kuntoutus edellyttää myös mielekästä ajallista resurssointia. Taitavinkaan terapeutti ei voi nopeuttaa yksilökohtaista kuntoutumisprosessia.

Me allekirjoittaneeet palveluntuottajat ilmaisemme huolemme Kelan kuntoutuslinjausten tarkoituksenmukaisuudesta ja esitämme näkemyksenämme, että laadukas puheterapiakuntoutus vaarantuu Kelan nykyisin toimintatavoin. Toivomme Kelan arvioivan, korjaavan ja kehittävän toimintaansa siten, että kuntoutujan etu voi jatkossakin toteutua.”

Puheterapian palveluntuottajien kannanotto on toimitettu Kelan pääjohtajalle, vakuutuspiirin johtajille, kuntoutuksen pääkäsittelijälle, sekä eduskunnan Kela-valtuutetulle. Kannanoton ovat allekirjoittaneet Hanni Angelaho, Marianna Gustafsson-Hyöki,  Annukka Kuutsa, sekä 266 muuta ammatinharjoittajapuheterapeuttia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Voit käyttää näitä HTML-tageja ja attribuutteja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>