Lausunto Helsingin kaupungin omaishoidon tuen uusien kriteereiden ehdotuksesta

Helsingin kaupunki pyysi järjestöjä lausumaan uusien omaishoidon kriteerien ehdotuksesta.

Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry:n hallitus vastasi kysymyksiin näin:

Kysymys 1. Onko kriteereissä huomioitu kuulemistilaisuudessa esille tulleet asiat?

Vastaus: Lasten pisteytykseen: Tässä muodossa pisteytyksellä ilmeisesti pyritään selvittämään kaikkien erilaisten lasten erityispiirteitä. Se ei tälläkään kysymyspatteristolla ole mahdollista. Useammassa kohdassa pisteytyksen aste etenee epäloogisesti, mikä johtunee kriteeristön oletuksesta siitä, että jokaisella lapsella olisi kaikki mahdolliset haasteet psyykkisestä fyysiseen. Esimerkiksi kohdassa 2. Sosiaalinen selviytyminen: 3 ja 4 pisteen kriteereissä mainitut käyttäytymisen oireet eivät ole ainoita syitä siihen, miksi lapsi tarvitsee apua sosiaaliseen selviytymiseensä. Huomiotta jäävät esimerkiksi ne lapset, jotka eivät ole aggressiivisia, mutta taitojen puuttumisen vuoksi tarvitsevat paljon toisen ihmisen apua sosiaaliseen kanssakäymiseensä.

Onko omaishoidon pisteytyksellä ylipäänsä tarpeellista selvittää tarkasti lapsen erityispiirteet? Omaishoidon tuki myönnetään omaishoitajalle tämän lapselle antaman hoidon vaativuuden ja sitovuuden perusteella.

Selvittämistä vaativa asia ei siis ole lapsen erityispiirre vaan erityispiirteestä johtuvan omaishoitajan antaman avun määrä, laatu ja sitovuus.

Kysymys 2. Pystytäänkö kriteereillä erottelemaan selkeästi hoitoisuusryhmät toisistaan?

Vastaus: Ehdotetuilla kriteereillä pyritään selvittämään lapsen erityispiirteitä, mikä ei ole hyvä lähtökohta omaishoidon pisteytykselle. Pisteytyksen tulee sen sijaan kartoittaa omaishoitajan antaman avun määrää, laatua ja sitovuutta.

Näkökulma tulee siis olla omaishoitajan antamassa hoidossa, tuessa, ohjauksessa, niiden määrässä ja sitovuudessa.

Kysymys 3. Huomioidaanko kriteereissä omaishoitajan antaman hoidon vaativuus ja sitovuus?

Vastaus: Omaishoitajan antaman hoidon vaativuus ja sitovuus ovat juuri ne asiat, joiden perusteella omaishoidon tuki tulee myöntää. Tilanne tulee selvittää omaishoitajan näkökulmasta. Lapsen avun tarve tulee selvittää paitsi perustarpeissa, myös kaikilla muilla lapsen elämän osa-alueilla. Esimerkiksi ”sosiaalisen selviytymisen” kannalta ei ole merkitystä sillä, mitkä ovat lapsen sosiaalisten taitojen puutteet, vaan sillä, miten paljon lapsi tarvitsee omaishoitajansa apua.

Kysymys 4. Huomioidaanko kriteereissä riittävästi hoidettavan psyykkisestä sairaudesta johtuva huolenpidon, ohjauksen ja valvonnan tarve?

Viittaamme vastauksiin kohdassa 1, 2 ja 3.

Kysymys 5.                     Onko lasten hoitoisuuden pisteytysrajat kohdallaan?

Vastaus: Tähän kysymykseen on mahdollista vastata, kun pisteytys on muokattu mittaamaan tilannetta omaishoitajat näkökulmasta siten, että pisteytys mittaa omaishoitajan antaman avun

Yksi vastaus artikkeliin ”Lausunto Helsingin kaupungin omaishoidon tuen uusien kriteereiden ehdotuksesta

  1. Juulia

    Tässäkin, kuten monessa muussakin unohdetaan ne pitkäaikaissairaat, joilla ei ole fyysistä vammaa tai psyykkisen toimintakyvyn vajausta. Otetaan esimerkiksi sydän tai suolistosairaus tai vaikea hootoinrn diabetes. Jos pistetään vielä monta sairautta samaan lapseen. Pisteitä ei tule fyysisen toimintakyvyn vuoksi, jos lapsi osaa liikkua ja käydä vessassa eikä sosiaalusen toimintakyvyn vuoksi, jos lapsi ei siinäkään tarvitse tukea. Hoitoisuus aiheutuu näissä tilanteissa tarkasta lääkityksen huolehmisesta ja vanhemman varuilla olosta kohtauksen tai sairastumisen vuoksi. Lapsi jolla on esimerkiksi vaikeasti tasapainoitettava diabets ja sydänsairaus on hengenvaarassa, jos hänelle iskee vatsatauti. Haasteet ilmaantuvat ”arkeen” niissä tilnateissa kun lapsen sairastunista yritetään kakin tavoin välttää ja kun vanhemman läsnäolo sairaalassa on täysin välttämätöntä. Esim. Suolistosairas, joka ripuloi taudin vuoksi on mahdoton haaste hoitohenkilökunnalle, koska vain vanhemmat tietävät mikä on tavanomaista ripulia ja mikä mahdollisesti noron aiheuttamaa. Tällaiset lapset ja omaishoitajien haasteet unohdetaan kokonaan, kun katsotaan vain fyysistä toimintakykyä eikä arjen sosiaalisen avun tarpeenkaan kuvailu tuo näitä tilanteita esiin.

    Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Voit käyttää näitä HTML-tageja ja attribuutteja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>