Jaatisen julisteesta yksityiskohta (c) Sopiva Design

(Artikkelikuva: Papunet)

Perhekeskusten kehittäminen on keskeinen osa lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa, joka uudistaa palveluja vastaamaan nykyistä paremmin lasten, nuorten ja perheiden tarpeita. Jaatinen koordinoi Minua kuullaan -hanketta, joka tuo vammaisten lasten ja heidän perheidensä äänen palveluiden kehittämiseen. 
 
Perhekeskuksissa kaikkien perheiden on tarkoitus saada matalan kynnyksen apua ja palveluita. Vammaisten ja monisairaiden lasten ja heidän perheidensä kohtaamiseen ja palveluiden järjestämiseen tarvitaan kuitenkin monenlaista erityisosaamista. Maaliskuussa alkaneessa Minua kuullaan -hankkeessa halutaan varmistaa, että vammaiset ja monisairaat lapset ja perheet huomioidaan perhekeskusten kehittämisessä ja järjestöjen toiminta ja tuki on kaikkien perheiden saavutettavissa.  Hanke on valtakunnallinen, mutta tekee tiiviimpää yhteiskehittämistä Päijät-Hämeessä ja pääkaupunkiseudulla kahdessa pilottiperhekeskuksessa.
 
Hanke perustuu ajatukseen yhteiskehittämisestä, johon kaikki osapuolet pääsevät mukaan: perhekeskusten työntekijät, vammaiset lapset, nuoret, heidän perheensä ja läheisensä, järjestöt ja muut yhteistyöverkostot. Jotta myös vammaisen lapsen oma tahto tulee kuulluksi perhekeskuksen palveluiden suunnittelussa, tarjoamme menetelmiä eri tavoin kommunikoivien lasten kuulemiseen ja mielipiteen ilmaisun tukemiseen.
 
Hankkeen aikana tuotetaan mm. palvelusuunnittelun laatukriteerit kaikkien perheiden kanssa toimivien tahojen käyttöön. Kokoamme myös jo olemassa olevia hyviä käytäntöjä perhekeskusten hyödynnettäviksi. Syksyllä 2018 järjestämme ensimmäiset työpajat ja koulutukset.
 
Hanketta koordinoi Jaatinen ry, vammaisperheiden monitoimikeskus. Mukana perhekeskuksia kehittämässä ovat Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö ja Kehitysvammaliitto. Minua kuullaan -hanke toimii yhteistyössä Lastensuojelun keskusliiton Perheet keskiöön! -koordinaatiohankkeen kanssa ja saa rahoituksensa Veikkaukselta. Hanke toimii ajalla  2018 – 2020.
 
Lisätietoja:
 
Hankekoordinaattori Miina Weckroth 
miina.weckroth(at)jaatinen.info 
puh: Puh   : + 358 41 538 3032
 
 
 

Jaatinen ry, vammaisperheiden monitoimikeskus
Käyntiosoite: Vellikellonpolku 1, 00410 Helsinki.
Postiosoite: Parivaljakontie 6, 00410 Helsinki.

Email
akseli(at)jaatinen.info

Puhelin
toimistoon 09-4771002
kahvihuoneeseen 09-4771003

jaatinen.info
jaatiswiki.wikispaces.net