Jaatisen julisteesta yksityiskohta (c) Sopiva Design

Päivitetty 27.6.2017:

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari Sanna Vesikansa:

Omaishoitajille vihdoin ratkaisu: Helsinki lisää omaishoidon tukea
Kaupunginhallitus päätti tänään yksimielisesti palauttaa omaishoidon tuen uuteen valmisteluun ja vahvistettavaksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan. Samalla palautettiin väliaikaisesti voimaan vanhat, ennen muutoksia voimassa olleet omaishoidon kriteerit. (Lue lisää täältä.)

Helsingin uudet omaishoidon kriteerit ovat puhututtaneet lapsiperheitä koko alkuvuoden. Monessa perheessä omaishoidon tuki palveluineen on ehdoton edellytys arjen onnistumiselle. Vaikka tuen ei kuuluisi olla  tärkeä osa perheen tuloista, omaishoitojärjestelmän leikkaukset aiheuttavat varsinkin lasten ja nuorten perheille myös toimeentulo-ongelmia. Useat pääkaupunkiseudun järjestöt lähettivätkin 16.2. tietopyynnön Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnalle muutosten vaikutuksista pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten perheiden hyvinvointiin ja toimeentuloon. Lue järjestöjen kantelu oikeusasiamiehelle. 

 

Leijonaemojen toiminnanjohtaja Janet Grundström kirjoittaa  tuoreessa blogikirjoituksessaan: "1.7.2016 voimaan tulleeseen lakiin kirjoitettiin, että jokaisella omaishoitajalla on oikeus vapaapäiviin. Vapaapäivät tukevat merkittävästi omaishoitajien jaksamista. Tämän piti olla huomattava parannus meille omaishoitajille, mutta nyt näyttääkin siltä, että asia on kääntynyt täysin päälaelleen. Jo lausuntavaiheessa Helsingin kaupunki kommentoi, että uudistus tulee maksamaan liikaa." 

Lisäkustannusten vuoksi kriteerien kiristämiseen ei kuitenkaan ole tarvetta. Hallituksen toukokuisessa esityksessä omais- ja perhehoitajien tuen lisäämisestä nimittäin lukee, että omaishoitajien ja perhehoitajien vapaajärjestelmän kehittämiseen on varattu kunnille myönnettävää lisämäärärahaa 75 miljoonaa euroa vuosittain. Vuodesta 2018 alkaen omais- ja perhehoidon kehittämisen vuosittainen lisämääräraha kunnille on 95 miljoonaa euroa. Toisin sanoen: uudistuksen aiheuttamat lisäkustannukset korvataan 100 prosentin valtionosuutena. 

Helsingin kaupungin vammaispalvelu järjesti Kallion virastotalossa 2.3.2017 klo 17.30 - 19.00 tiedotustilaisuuden mm. omaishoidon uusista kriteereistä, vammaisten työ- ja päivätoiminnasta ja ostopalvelujen kilpailutuksesta yms .  (Toinen linja 4 A, neuvotteluhuone 2.)  Tilaisuuden materiaalit tulevat tänne.

Lauantaina 4.3. klo 10 - 14 Jaatisen Majalla keskusteltiin lasten ja nuorten omaishoidosta. Asiantuntijavieraana oli Laura Kalliomaa-Puha Tampereen yliopistosta. Jaatinen, Leijonaemot ja Helsingin Kehitysvammatuki 57 olivat mukana pohtimassa, vastaako nykyjärjestelmä lasten omaishoidon tarpeita ja miten sitä pitäisi muuttaa. Tilaisuuden materiaalit tulevat tänne piakkoin.

Lisätietoa aiheesta:

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi omaishoidon tuesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Kuntainfo: Omaishoitoa koskevaan lainsäädäntöön muutoksia 1.7.2016 alkaen

Helsingin vanhojen ja uusien omaishoidon tuen kriteerien vertailu.

 

Lue myös Marja Kaitaniemen kirjoitus Jaatisblogissa: Vanhemmilla huoli Helsingin omaishoidon tuesta – mistä oikein on kyse?

Helsingin uusi ohjeistus: files/Omaishoidon_tuen_pysyvaisohje_18_1_2017.pdfLa 4.3. klo 10 -14

 

 

 

 

 
 

Jaatinen ry, vammaisperheiden monitoimikeskus
Käyntiosoite: Vellikellonpolku 1, 00410 Helsinki.
Postiosoite: Parivaljakontie 6, 00410 Helsinki.

Email
akseli(at)jaatinen.info

Puhelin
toimistoon 09-4771002
kahvihuoneeseen 09-4771003

jaatinen.info
jaatiswiki.wikispaces.net